De Schijnwerper …..


                  …….doe je mee?

Sponsors.

in natura, diensten of financieel
Cardridge vulstation
Hoofdstraat 170 A, Schijndel
www.inktbrabant.nlAkkerstraat 2A, SchijndelVan Kruijsdijk Notarissen, Schijndel

Stichting De Schijnwerper

Hoofdstraat 174

5481 AK Schijndel

schijnwerper174@gmail.com

www.schijnwerperschijndel.nl


OPEN: woensdag, vrijdag en zaterdag

13.30 – 17.00 u.


K.v.K.:   62490850


Fiscaal nr.:   8548.38.405


Bezoek ons op

Home Deelnemers Ruilwinkel Nieuwsbrieven Exposities Verslag

De Schijnwerper in beeld

De schijnwerper.mp4

EEN BEETJE GESCHIEDENIS   -   TIJDLIJN -  FINANCIËN


In 1974 vond Wereldwinkel Schijndel een goed onderkomen in het pandje aan de Hoofdstraat in Schijndel, op nummer 174, aan de rand van het centrum. Zij zijn daar 40 jaar gebleven! In 2014 verhuisden ze richting centrum, nabij de kerk.


De huiseigenaar, Peter v.d. Hoogenhof, wilde de ruimte wederom een “nuttige bestemming geven” - zoals hij het zelf noemt. Niet-commerciële organisaties ondersteunen met publiciteit en een mogelijkheid om iets te verkopen en/of samen te werken.


Van augustus tot november 2014 werd hiervoor met affiches en persberichten een oproep gedaan. Kunstwerk, Houd hoop levend en Amnesty International gingen erop in. Ook waren er enkele creatieve hobbyisten die graag met hun werk voor de dag wilde komen en eventueel een inloop-atelier wilden organiseren.


Uit dit alles is De Schijnwerper gegroeid met zijn huidige activiteiten (zie op deze site). Wellicht is er nog meer mogelijk, zaken liggen niet allemaal vast en kunnen veranderen.


TIJD-LIJN


Augustus – November ‘14

Voorbereidingen, oproep deelnemers


Verbetering isolatie, inrichten

29 november ’14

Opening29 november ’14 - 1 januari ’15

Tentoonstelling ”Maak er wat van” (Marianne Gevers, cadeau-artikelen met hergebruik-materialen)

2015


1 januari -  1 juli

Tentoonstelling “Tussen Kunst en Knutselen

21 januari

De Schijnwerper is nu officieel een stichting.


Bestuur:
Teja v. Meegen (secretaris)
Sandra Lahey (penningmeester)
Peter v.d. Hoogenhof (voorzitter)

1 maart

Certificaat: de eerste olijfboom gesponsord namens de Schijnwerper.

Vanaf februari

Samenwerking met het Gasthuis. Hun werkstukken worden ook tentoongesteld.

1 tot 7 maart

De Schijnwerper is in de lucht !
We hebben een eigen site: www.schijnwerperschijndel.nl
én een eigen bankrekening.

20 maart

De Schijnwerper breidt zijn diensten uit:
Nu ook een “
Marktplaats”-publicatie-bord en inleverpunt van kosteloos materiaal.

maart - april

Aandacht voor Amnesty International: collecte week 1 - 7 maart
en "De Nacht van de Vrijheid" 4 - 5 mei.

mei

"Trap ALS de wereld uit". Met de verkoop van "servetbollen" en ondersteuning bij de publiciteit, helpen we John Lelieveld uit Schijndel, om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor zijn deelname aan "Le Tour du ALS".

De brochure
“Boer zoekt Boom” (Olijfbomen-campagne) vanaf nu in de Schijnwerper verkrijgbaar.

juni

Deelname aan 1-Ander festival in Schijndel, met o.a. kinderaktie:
“Welk doel zou jij steunen?”

En met twee
feestelijke recepties, 26 en 27 juni, sluiten we de tentoonstelling “Tussen Kunst en Knutselen” en het seizoen af. Iedereen bedankt en een fijne vakantie.

augustus

“Je Talent voor een Goed Doel”

Verkoop en tentoonstelling van eigen werk van hobbyisten met talent.

september– oktober

“Blok van mijn been”.

We ondersteunen de Stichting met deze naam. De opbrengst van september en oktober zijn voor de operaties van Elmie.

10 december

Schrijfavond Amnesty International.

Met 15 deelnemers schreven we 50 brieven en kaarten.
Een inspirerende avond.

2016


januari

De Schijnwerper mag zich een Algemeen Nut beogende Instelling noemen. (ANBI)

februari

Jowita (www.jovitart.com) sluit aan met haar eigengemaakte sieraden bij “Je talent voor een Goed Doel”

Zij doet dat voor Amnesty International.

maart

We verkopen vanaf nu gekregen zaken voor de kringloophoek zo mogelijk ook via Marktplaats en twee andere lokale sites. Opbrengst voor Stichting De Schijnwerper.

april

Facebook en Marktplaats gaan een steeds grotere rol spelen. We doen een oproep voor gespecialiseerde vrijwilligers voor deze taken.

mei

Sharon Reeb geeft een cursus “encaustic art”.

juni

“Partis”  (Welzijns Instelling St. Michielsgestel) schenkt

een computer aan de Stichting. We zijn er erg mee geholpen.

juli - aug

Vakantie + opruiming. De wat grotere artikelen worden uit de winkel gehaald en later aan 't VinCentje geschonken, de kringloopwinkel in Schijndel, die ook enkel met vrijwilligers werkt.

10 december

Schrijfavond Amnesty International.

We hebben wederom deel genomen aan de jaarlijkse Schrijfmarathon van A.I. 

58 brieven en kaarten gingen de deur uit. (Landelijk meer dan 150.000)

december


Enkele particulieren schonken hun verzamelingen. Zo hebben we o.a. speciaal veel DVD's, ansicht- en wenskaarten,"Dolfijnen" en sieraden in de (ruil-) winkel.


Financiën


Verantwoording financieel De Schijnwerper 2016

(hele euro’s)


Kosten / uitgaven


Inkomsten:Huur

Є  gratis

fooienpot, donaties

€ 264,=


Gas/licht/water
(vaste lasten)

€ 1200,=
Kantinekosten

€ 35,=

verkoop·Website hosting

€ 42,=

(na schenking in natura)

€ 295,=


Bankkosten

€ 28, =
Huishoudelijke zaken en

Winkelmaterialen

€ 19, =
Drukwerk/print (donatie)

Є  gratis
Telefoon (privé

€  gratis
Publiciteit / reclame

Persberichten/Facebook

€ gratis

te kort:Presentjes vrijwilligers

€ 35, =

kwijtschelding / donatie

€ 800.=€ 1359, =


€ 1359, =Naast dit overzicht maakte de Stichting door bemiddeling ook mogelijk:


Prinses Beatrix Spierfonds

€ 38,20

Talent voor een Goed DoelHoud Hoop Levend

€ 30,=

sponsoring Olijfbomen Palestina


War Child

€ 10, =

Talent voor een Goed DoelNCDO t.b.v. tijdschrift ONE WORLD

€ 1000, =

particuliere giftAmnesty International

€ 85, =

inkoop uit Web-shop A.I.STICHTING DE SCHIJNWERPERBeleidsplan.


De stichting is opgericht bij notariële akte op 21 januari 2015.

Kamer v. Koophandel: 62490850

Bestuur:

Voorzitter/Penningmeester:                        Peter v.d. Hoogenhof

Secretaris:                                                             Teja v.d. MeegenDe Stichting exploiteert een tentoonstellings-, atelier- en vergaderruimte en er is tevens ruimte voor een kleine winkel op het adres:

Hoofdstraat 174

5481 AK Schijndel / Meierijstad

Dit is ook het postadres.

Het e-mailadres van de stichting is: schijnwerper174@gmail.com

de site: www.schijnwerperschijndel.nl

K.v.K. 62490850

Administratienr. Belastingdienst: 8548.38.405

In de kennisgeving kenmerk 15-02995 d.d. 27 jan. 2015 heeft de belastingdienst aangegeven dat er geen sprake is van “ondernemerschap” voor de div. belastingen.


Doelstelling, statuten en strategie.


In de statuten is opgenomen als doelstelling:

a. niet-commerciële of non-profit instellingen te ondersteunen door het verlenen van faciliteiten zoals een verkooppunt, tentoonstellings- of vergaderruimte.

b. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


De stichting tracht dit onder meer te verwezenlijken door deelnemende organisaties de gelegenheid te bieden, aan merchandising te doen en hun naamsbekendheid te vergroten. Vanuit de beschikbaar gestelde ruimte(s) worden ze ondersteund met advies, gebruik van apparatuur, computer, printer en toegang tot internet. Zij worden opgenomen in de publicaties van de stichting, onder andere nieuwsbrieven, folders, persberichten, of via de website of social media.

De stichting bevordert ook de uitwisseling van elkaars deskundigheid.


Thans (2017) zijn twee organisaties verbonden met de stichting:


De “Houd Hoop Levend”-campagne, een internationale actie ter ondersteuning van Palestijnse boeren. Behalve meer bekendheid aan het Palestijns-Israëlisch probleem te geven, proberen zij de aanplant van olijfbomen te sponsoren en op beperkte schaal olijfolie te verkopen. Zij organiseren ook reizen naar Palestina.


Amnesty International. Zoals veel actie-groepen, opereert Amnesty International veelal digitaal: oproep voor acties en ‘n web-shop voor merchandising. Het uitgangspunt van de stichting is dat een grote groep van mensen nog niet “digitaal” actievoert bv. handtekening-acties. De aanschaf van kaarten, kaarsen kalenders enz. mag best nog wat tastbaarder.


Deze twee organisaties zullen gedurende het hele jaar gebruik maken van de ruimtes, voornamelijk

winkel-ruimte en plaats op de web-site. Zodra de gelegenheid zich aandient, met (inter)nationale of plaatselijke acties, ontvangen ze extra steun via nieuwsbrieven, persberichten en website. Te denken valt aan “de nationale collecte-week”, een sponsorloop, schrijfavonden, het verschijnen van een nieuw boek, mogelijk bezoek van deskundige van de organisatie.


Naamsbekendheid vergroten.

Het is duidelijk dat voor enkel deze twee organisaties slechts een heel beperkt publiek zal komen opdagen, en vaak zijn zij al geïnformeerd. Bij de doelstelling “naambekendheid vergroten” hoort echter ook nieuwe geïnteresseerden te vinden. Daarvoor heeft de stichting nog enkele activiteiten en/of diensten:

Facebook pagina en site

Een marktplaats-bord, en verkoop via Marktplaats

Een folderrek en prikbord voor (raam)affiches

Een inleverpunt voor “kosteloos materiaal” geschikt voor recycle-kunst

Een ruilwinkel – kringloopwinkel

Een doorlopende expositie

Groepen ontvangen, cursussen verzorgen, vergaderruimte ter beschikking stellen.


Uitgangspunten:

Behalve de ondertoon “rechten van de mens, en gelijke kansen” die de twee gast-organisaties hebben, streeft de stichting ook enkele andere principes na:


Fairtrade. De vrijwilligers en klanten gebruiken bij voorkeur fairtrade koffie, thee en suiker. Te denken valt verder aan fairtrade versnaperingen bv. chocolade. De stichting ontving reeds het fairtrade-raam-schildje van de Schijndelse Fairtrade werkgroep.

Duurzaam, (recycling). Door de ruilwinkel van tweede-hands of ongebruikte artikelen, werkt de stichting mee aan minder afval. Ook het effect van “Marktplaats” en inleverpunt kosteloos materiaal, valt hieronder.

Eigen afval scheiden. In de ruimten van De Schijnwerper is de mogelijkheid om afval te scheiden in (bijna) alle categorieën.

Zuinig met energie. Voor de ingebruikname van de ruimtes is een van de plafonds vernieuwd en geïsoleerd. Dat geldt ook voor de zijgevel. De ruimtes hebben overal dubbelglas of een voorzetraam.


Beloningssysteem.

De vrijwilligers en bestuur ontvangen geen beloning voor hun werk voor de stichting. Gemaakte onkosten worden onder overlegging van bon of factuur terugbetaald. Een attentie in natura, eindejaarsgeschenk of ‘n presentje per activiteit (inzet bij acties), kan natuurlijk wel.


Beleidsplan


2015 was het opstartjaar, een experimenteel jaar. De Stichting tast het vertrouwen af van zowel organisaties, deelnemers aan exposities en klanten. De tot dusver ontplooide activiteiten worden over het algemeen betiteld als: “Leuk, origineel, wat goed!” . “Men” staat er sympathiek tegenover. De plaatselijke weekbladen, de Lokale omroep en TV-Schijndel verspreiden nieuwsbrieven en persberichten via hun kanalen. Door de ligging in de Hoofdstraat, centrum, zijn er veel passanten. Hieronder zijn de impulskopers maar ook nieuwsgierigen en belangstellenden. Het pand was immers 40 jaar een wereldwinkel.


Naast de reguliere openingstijden, de doorlopende hoofdactiviteit, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag, richt de stichting zich op enkele evenementen gedurende het kalender-jaar.


Daarnaast zal er altijd plaats en tijd worden ingericht voor kortlopende acties, zoals in 2015 de Schijndelaar John Lelieveld, die zich inzet voor de “Trap ALS de wereld uit”. En steun aan de Stichting Blok van mijn Been. Deze acties zijn niet altijd op te nemen in een planning.

Verder zal de stichting trachten samen te werken met bv. De Schijndelse Filmclub, Fairtrade Gemeente Meierijstad, onderwijsinstellingen en bibliotheek en de Vincentiusvereniging (’t VinCentje, kringloopwinkel)


Inmiddels heeft de Stichting niet stil gezeten, zie de tijdlijn van 2015 en 2016. Een van de doorlopende acties is :  “Je Talent voor een Goed Doel”.  Bij dit onderdeel hebben het “Prinses Beatrix Spierfonds” en “Warchild”  een vast plekje in de winkel. Ook zijn er enkele creatieve deelnemers (kaarten, sieraden en breiwerk) die de Stichting zelf (De Schijnwerper) willen steunen.Verantwoording financieel,        De Schijnwerper 2017
(hele euro’s)

Kosten / uitgaven:


Inkomsten:


Huur

€  Gratis

fooienpot, donaties

€ 275,=

Gas/licht/water
(vaste lasten)

€ 1200,=Kantinekosten

€ 17,-

verkoop·


Website hosting

€ 42,=

(na schenking in natura)

€ 250,=

Drukwerk/print (donatie)

Є  gratisTelefoon (privé)

€  gratisPubliciteit / reclame
Persberichten/Facebook

€ gratis

te kort:


Presentjes vrijwilligers

€ 25, =

kwijtschelding / donatie

€ 759,=


€  1284,=


€ 1284,=

Naast dit overzicht maakte de Stichting door bemiddeling ook mogelijk:

Houd Hoop Levend

€ 30,=

sponsoring Olijfbomen Palestina

NCDO t.b.v. tijdschrift ONE WORLD

€ 1000, =

particuliere gift


Amnesty International

€ 1000, =

particuliere gift


Stichting de Schijnwerper werkt alleen met vrijwilligers, heeft geen betaalde krachten. De inkomsten bestaan uit donaties en de (geringe) inkomsten van de Ruil- of Kringloopwinkel. Waar immers ook alleen geruild kan worden zonder tussenkomst van geld


Verantwoording financieel,        De Schijnwerper 2018
(hele euro’s)

Kosten / uitgaven:


Inkomsten:


Huur

€  Gratis

fooienpot, donaties

€ 275,=

Gas/licht/water
(vaste lasten)

€ 1250,=Kantinekosten

€ 22,-

verkoop·


Website hosting

€ 43,=

(na verkoop van schenking in natura)

€ 290,=

Drukwerk/print (donatie)

Є  gratisTelefoon / Internet (privé)

€  gratisBeheer site (vrijwilliger)

€  gratisPubliciteit / reclame
Persberichten/Facebook

€ gratis

te kort:


Presentjes vrijwilligers

€ 25, =

kwijtschelding / donatie

€ 775,=


€  1340,=


€ 1340,=

Naast dit overzicht maakte de Stichting door bemiddeling ook mogelijk:

Stichting “One World” (Tijdschrift)

€ 1000, =

particuliere gift


Amnesty International

€ 1000, =

particuliere gift


Stichting de Schijnwerper werkt alleen met vrijwilligers, heeft geen betaalde krachten. De inkomsten bestaan uit donaties en de (geringe) inkomsten van de Ruil- of Kringloopwinkel. Waar immers ook alleen geruild kan worden zonder tussenkomst van geld.


Verantwoording financieel,        De Schijnwerper 2019
(hele euro’s)

Kosten / uitgaven:


Inkomsten:


Huur

Gratis

Giften / donaties
(vrijwillige bijdrage, fooienpot)

€ 195,=

Gas/licht/water
(vaste lasten)


€ 1300,=Kantinekosten

€ 20,-

Opbrengst verkoop·


Website hosting

€ 43,=

(verkoop na schenking
in natura)


€ 205,=

Drukwerk / print (donatie)

Є  gratisTelefoon / Internet (privé)

€  gratisBeheer site (vrijwilliger)

€  gratisPubliciteit / reclame
Persberichten / Facebook

€ gratisPresentjes vrijwilligers

€ 15, =

k


Steun aan projecten
Houd hoop levend
2 gesponsorde olijfbomen


€ 40,=100 weken actie

€ 100,=Princes Beatrix Spierfonds

€ 50,=

Te kort
Kwijtschelding / donatie

€ 1168,=


€ 1568,=


€ 1568,=

Naast dit overzicht maakte de Stichting door bemiddeling ook mogelijk:

Stichting “One World” (Tijdschrift)

€ 1000, =

particuliere donatie


Amnesty International

€ 1000, =

particuliere donatie


Stichting de Schijnwerper werkt alleen met vrijwilligers, heeft geen betaalde krachten. De inkomsten bestaan uit donaties en de (geringe) inkomsten van de Ruil- of Kringloopwinkel. Waar immers ook alleen geruild kan worden zonder tussenkomst van geld.